ศูนย์คชศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์คชศึกษา
โครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อสุรินทร์ถิ่นบ้านเกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในศูนย์คชศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จศูนย์คชศึกษา
การจับช้างของขาวกวย
การจับช้างในราชสำนัก
บทความทั่วไป
สถิติการเยี่ยมชม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ช้าง : บนเส้นทางวิวัฒนาการ
 

 
                 

 บรรพบุรุษยุคแรกของช้างได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ ๖๐ ล้านปีมาแล้วในยุคอีโอซีน มีชื่อว่า โมริเธอเรียม (Moeritherium) ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามสถานที่ที่ค้นพบ ฟอสซิลครั้งแรก คือ ทะเลสาบโมริส (Moeris) ในประเทศอียิปต์ โมริเธอเรียม ไม่ได้มีรูปร่างดังช้างในปัจจุบัน มันมีขนาดตัวเล็กกว่าช้างปัจจุบันมาก โดยมีขนาดประมาณตัวสมเสร็จ ลำตัวยาวใหญ่ หางสั้น ไม่มีงวงและน่าจะดำรงชีวิตเช่นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ คล้ายฮิปโปโปเตมัส อาศัยอยู่บริเวณทวีปแอฟริกาเหนือ ถึงแม้จะมีรูปร่างหน้าตาต่างกับช้างในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง แต่สิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่ามันคือบรรพบุรุษของช้างอย่างแน่นอนก็คือกะโหลก กล่าวคือกะโหลกหัวมีโพรงอากาศเหมือนช้างรุ่นปัจจุบันและมีงาเล็ก ๆ งอกจากขากรรไกรล่าง นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างอื่น ๆ อีกหลายประการมีลักษณะคล้ายช้างปัจจุบัน ในยุคเดียวกันนี้ยังมีบรรพบุรุษของช้างอีก 2 ตระกูล คือ พาเลโอแมสโทดอน (Polaeomastodon) กับฟิโอเมีย ซึ่งมีลักษณะรูปร่างแตกต่างจากโมริเธอเรียม โดยมีขนาดใหญ่พอ ๆ กับช้างแอฟริกาในปัจจุบัน
หลังจากยุคของโมริเธอเรียมผ่านไป สัตว์ในสกุลช้างก็ได้ขยายพันธุ์เป็นสปีซีส์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไป และถึงแม้จะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างไปบ้าง แต่ลักษณะสำคัญ ๆ เช่น กะโหลกและฟัน ยังคงมีอยู่ร่วมกัน ช้างโบราณบางสปีซีส์มีงาถึงสองคู่ คือ งอกจากทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง ช้างยุคแรกทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในบริเวณทวีปแอฟริกาจนกระทั่งถึงสมัย ไมโอซีน (Miocene)  หรือประมาณ ๒๖ ล้านปีก่อนลูกหลานของโมริเธอเรียม จึงมีการอพยพเคลื่อนย้ายไปยังดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก ยกเว้น ออสเตรเลีย กับแอนตาร์กติก
       

                                                                            

ครั้นเข้าสู่ตอนปลายของยุคไพลสโตซีน เมื่อประมาณ ๑๐,๐๐๐ ปี ที่ผ่านมา ช้างในสกุลแมมมูธัส (M. primigenius) ได้แก่ ช้างแมมมอส (Mammoth) และช้างแมมมอสขนยาว (Woolly Mammoth) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่ใกล้ชิดกับช้างในยุคปัจจุบัน และอาศัยอยู่ในเขตกึ่งอาร์ติกของเอเชียและยุโรปได้เคลื่อนย้ายเข้าไปในอเมริกาเหนือผ่านทางช่องแคบเบริ่งและท่องเที่ยวไปทางใต้ผ่านตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ จากนั้นกระจายพันธุ์ไปทางด้านตะวันออกจนถึงทะเลสาบมิชิแกนพออย่างเข้าสู่รุ่งอรุณแห่งสมัยโฮโลซีน (Holocene) หรือประมาณหนึ่งหมื่นปีก่อน ลูกหลานของช้างเหล่านี้กลับเหลืออยู่แค่ ๒ ชนิด คือ ช้างแอฟริกา และช้างเอเชียหรือช้างอินเดีย ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Loxodomta Africana และ Elephasmaximus ตามลำดับ 
 จากแหล่งกำเนิดในทวีปแอฟริกา แพร่กระจายไปทวีปเอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และยุโรป แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ช้างที่มีอยู่ในแหล่งทวีป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และยุโรปสุญพันธุ์คงพบเพียงฟอสซิลหรือหลักฐานว่าเคยเป็นที่อยู่ของช้างโบราณมาก่อน

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
เลือกภาษาเว็บไซต์
Polls
เว็บไซต์ศูนย์คชศึกษาสามารถเข้าถึงได้สะดวก
ศูนย์คชศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
All right reserve@2010