ศูนย์คชศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์คชศึกษา
โครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อสุรินทร์ถิ่นบ้านเกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในศูนย์คชศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จศูนย์คชศึกษา
การจับช้างของขาวกวย
การจับช้างในราชสำนัก
บทความทั่วไป
สถิติการเยี่ยมชม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ช้างในปัจจุบัน
 

 


ลักษณะทั่วไปของช้าง

         เป็นสัตว์บก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นสัตว์เลือดอุ่นและเลี้ยงลูกด้วยนม ปกติออกลูกครั้งละ ๑ตัว กินพืช เป็นอาหาร มองจากภายนอกจะเห็นว่า ช้างมีลักษณะ ที่แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ เช่น รูปร่างใหญ่โตมีงวงที่ยื่นยาวออกมา มีงาสีขาว ๑คู่อยู่ข้างริมฝีปาก มีใบหูที่กว้างใหญ่โบกพัดไปมา ศีรษะโต ตาเล็ก ขาใหญ่ตรง และหางที่ยาว จนเกือบจะพื้นดิน  ช้างที่พบในปัจจุบันมี  ๒  ชนิด ได้แก่

ช้างเอเชียจำแนกได้ ๓ชนิดย่อย (subspecies) ได้แก่
๑. ช้างเอเชียพันธุ์ศรีลังกา (Elephas maximus maximus Linn) เป็นช้างที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาติเฉพาะในเกาะซีลอนหรือเกาะลังกาซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศศรีลังกาเท่านั้น มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาช้างเอเชียทั้งหมดตัวผู้หรือช้างพลายส่วนใหญ่จะเป็นช้างสีดอ คือไม่มีงามีแต่ขนายซึ่งเป็นงาขนาดเล็กโตประมาณเท่าข้อมือ (เส้นรอบวงประมาณ ๑๕-๒๐เซนติเมตร)ยาวไม่พ้นปากหรืออาจยาวพ้นปากเพียงเล็กน้อย มีน้อยตัวที่มีงาส่วนตัวเมียหรือช้างพังมีลักษณะเหมือนกับช้างเอเชียพันธุ์อื่นๆคือไม่มีงามีแต่ขนายเท่านั้น
๒. ช้างเอเชียพันธุ์อินเดีย (Elephas maximus indicus Cuvier) เป็นช้างที่อาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาติบนผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชีย ได้แก่ประเทศเนปาล ภูฐาน อินเดีย พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา แคว้นยูนนาน และมาเลเซียสำหรับประเทศไทยพบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ
๓. ช้างเอเชียพันธุ์สุมาตรา (Elephas maximus sumatranus Temmick) เป็นช้างที่อาศัยอยู่เฉพาะในป่าตามธรรมชาติบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นขนาดร่างกายมักจะเล็กกว่าช้างเอเชียพันธุ์อินเดีย 
ในประเทศไทยเคยมีการค้นพบช้างแคระแต่ยังไม่มีการบันทึกว่าเป็นชนิดย่อยใดจากรายงานการค้นพบโดย Smyth (๑๘๙๘) พบในจังหวัดพัทลุง ช้างมีลักษณะสีผิวออกแดงสูงไม่เกิน ๘ฟุต หัวและเท้าเล็ก ไม่มีงา แต่ต่อมา Smith (๑๙๒๖) พบช้างแคระมีงาในระยะ ๒๐๐เมตร บริเวณที่ Smyth เคยพบและรายงานว่าช้างแคระมีการกระจายอยู่บริเวณเหนือทะเลสาบสงขลาต่อมามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพื้นที่เป็นนาข้าว ช้างแคระจึงสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่

ช้างทุ่งแอฟริกา (Loxodonta africana africana)
เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุด มีความยาวจากปลายหางถึงปลายงวง ๗-๘.๘ เมตร หนักราว๗,๐๐๐ กิโลกรัม สูง ๔ เมตร ผิวหนังสีอ่อน หลังแอ่น ใบหูใหญ่ ผิวหยาบย่นมีงาทั้งสองเพศ ปลายงวงมีสองจงอยงวง ศีรษะมีลอนเดียวถิ่นอาศัยตอนกลางและตอนใต้ของทวีปแอฟริกา (ใต้ทะเลสาบซาฮารา) หากินในทุ่งหญ้าแล้วเขตทะเลทรายไปจนถึงเขตป่า หรือตามหนอง บึง ริมทะเลสาบสามารถสืบพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ ๘–๑๓ ปี ตั้งท้องนาน ๑๘–๒๒ เดือน ลูกช้างแรกคลอดหนัก๗๕–๑๑๕ กิโลกรัม สูงราว ๆ ๑๐๐ เซนติเมตร ต้องการอาหารวันละ ๗๕–๑๕๐ กิโลกรัมน้ำวันละ ๘๐–๑๖๐ ลิตร อาหารที่ชอบ คือ ใบของต้นอาคาเซีย อาหารอื่น ๆ คือ ใบไม้ต่างๆ หญ้าและผลไม้

ช้างป่าแอฟริกา (Loxodonta africana cyclotis)
คล้ายช้างทุ่งแอฟริกา แต่มีขนาดเล็กกว่า ใบหูเล็กและกลมกว่างาเรียวยาวและตรงกว่า เพศเมียหนังราว ๆ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม สูง ๓ เมตรเพศผู้ขนาดโตกว่าเล็กน้อยถิ่นอาศัยมักอยู่ตามป่าทึบสลับทุ่งหญ้าตอนกลางและทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาเริ่มสืบพันธุ์เมื่ออายุ ๘–๑๑ ปี ตั้งท้องนาน ๑๘–๒๒ เดือน ลูกช้างแรกคลอดหนักประมาณ    ๕๐–๑๐๐ กิโลกรัม สูง ๘๐–๑๐๐ เซนติดเมตร ต้องการอาหารวันละ ๖๐–๑๒ กิโลกรัม น้ำวันละ๖๐–๑๒๐ ลิตร อาหารที่ชอบ คือ ใบไม้ หญ้าแห้ง และรากไม้
 


โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
เลือกภาษาเว็บไซต์
Polls
เว็บไซต์ศูนย์คชศึกษาสามารถเข้าถึงได้สะดวก
ศูนย์คชศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
All right reserve@2010