ศูนย์คชศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์คชศึกษา
โครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อสุรินทร์ถิ่นบ้านเกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในศูนย์คชศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จศูนย์คชศึกษา
การจับช้างของขาวกวย
การจับช้างในราชสำนัก
บทความทั่วไป
สถิติการเยี่ยมชม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ความสำคัญของช้างต่อประวัติศาสตร์ไทย
 

 

          ในประเทศไทย ช้างเป็นสัตว์ที่ได้รับการยกย่องให้มีความสำคัญและอยู่เหนือสัตว์ทั้งมวล ช้างที่มีคชลักษณ์ที่ดีต้องตามตำราคชศาสตร์ ได้แก่ “ช้างเผือก” ถือเป็นสัตว์มงคลแห่งองค์พระมหากษัตริย์ เป็น สิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง พระมหากษัตริย์พระองค์ใดมีช้างเผือก      คู่พระบารมีจำนวนมาก ถือว่าทรงมีบุญญาธิการมาก    

   

     
     ในอดีตเมื่อแผ่นดินสยามต้องเข้าสู่สงคราม ช้างจะเป็นพระราชพาหนะสำคัญของกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในการทำศึกสงคราม และเป็นกำลังสำคัญในสมรภูมิศึกเพื่อกอบกู้เอกราชให้แผ่นดินเสมอมา โดยเฉพาะยุทธหัตถีครั้งสำคัญในสมัยที่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ครั้งที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชกระทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะต่อขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้มีการทำยุทธหัตถีครั้งสำคัญ ๒ ครั้ง คือ สงครามช้างเผือกในรัชสมัย   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โดยพระเจ้าหงสาวดีได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกทัพเข้าชนช้างกับพระเจ้าหงสาวดี แต่ช้างพระที่นั่งของพระองค์เสียทีแก่ข้าศึก สมเด็จพระมเหสีสุริโยทัย ซึ่งแต่งพระองค์เป็นชายโดยเสด็จด้วย เกรงว่าพระสาวมีจะได้รับอันตรายจึงขับช้างเข้ามากันไว้ จนต้องคมอาวุธสวรรคตอยู่บนคอช้างยุทธหัตถีครั้งสำคัญครั้งที่สองของกรุงศรีอยุธยา คือ ยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ที่ตำบลหนองสาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรี ในการรบครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างพระที่นั่ง คือ เจ้าพระยาไชยานุภาพ ซึ่งกำลังตกมัน เข้าทำ      ยุทธหัตถีและมีชัยต่อพระมหาอุปราชา ในสมรภูมิเดียวกันนี้ สมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชาเข้าชนช้างกับมังจาจะโร ซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงของพระมหาอุปราชาก็ทรงได้รับชัยชนะด้วยเช่นกัน   เมื่อล่วงมาถึงสมัยที่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ช้างยังคงเป็นกำลังสำคัญในการทำสงครามมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อพุทธศักราช ๒๓๘๘ ครั้งที่ไทยรบกับญวนที่เมืองเขมร เจ้าพระยาบดินทร์เดชาได้ใช้ช้างรบออกไล่แทงข้าศึกจนทัพญวนพ่ายแพ้แตกกระจายช้างจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยมาโดยตลอด ทั้งในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องและกอบกู้บ้านเมือง และในฐานะที่เป็นสัตว์มงคลคู่บุญญาบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

 

  
       

 


โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
เลือกภาษาเว็บไซต์
Polls
เว็บไซต์ศูนย์คชศึกษาสามารถเข้าถึงได้สะดวก
ศูนย์คชศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
All right reserve@2010