ศูนย์คชศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์คชศึกษา
โครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อสุรินทร์ถิ่นบ้านเกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในศูนย์คชศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จศูนย์คชศึกษา
การจับช้างของขาวกวย
การจับช้างในราชสำนัก
บทความทั่วไป
สถิติการเยี่ยมชม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
 

1 ประกาศ งดจัดกิจกรรมการแสดงช้างของศูนย์คชศึกษา
2 พิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย
3 ร.ร.นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ
4 คณะนายวีระยุทธ ปั้นนวม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้าาชมศูนย์คชศึกษา
5 มหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560
6 ข้าราชการพนักงานจ้างอบจ.ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก
7 นายกอบจ.ชี้เเจงประชุมชาวบ้าน การดำเนินโครงการโลกของช้าง
8 ประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2560
9 มหาสงกรานต์
10 วันช้างไทย ประจำปี 2560
11 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และคณะเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษา
12 โครงการตรวจสุขภาพช้าง ความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิหมู่บ้านช้างการบินไทยสุรินทร์
13 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์คชศึกาษา
14 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
15 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกตรวจราชการ
16 โดม ปกรณ์ลัม และหนึ่งอภิวัฒน์ พร้อม กลุ่มธรรมช้าง (Eleesystem ) เข้าเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษา
17 เก็บตัวอย่างลือดช้าง สำหรับตรวจรหัสพันธุกรรม (DNA)
18 ขอเชิญร่วมลงนามไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
19 การเซ่นไหว้เจ้าที่ขอเบิกไพร เพื่อดำเนินโครงการโลกของช้าง(Elephant World)
20 การรับมอบเครื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
21 ธนาคารกสิกรไทย ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม FUN DAY MARATHON
22 ท่านสุเทพ เกษมพรมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษา
23 ท่านนัฐ เนตรนุช ผู้ติดตามถวายงานอารักขาพิเศษส่วนพระองค์ หม่อมเจ้าหญิงรังสี นภดล ยุคล ซึ่งเป็นผู้รับสนองโครงการดูแลทรัพยากรป่าไม้และช้างป่าทั่วประเทศและคณะเข้าชมศุูนย์คชศึกษา
24 พลเรือเอกประสาน สุขเกษตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (2) กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะเข้าชมศูนย์คชศึกษา
25 งานประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559
26 พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พิชญ์เทวี และเจ้าหญิงสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตนาประเทศกัมพูชา ได้ เสด็จเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษา
27 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2559
28 พิธีเข้าบ้านใหม่ช้างพลายทองใบ
29 เจ้าหญิงโนโรดม รังสี จันดารา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเสด็จเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษาฯ
30 งานแถลงข่าวงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2558”
31 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และครอบครัวเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษาฯ
32 คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเข้าเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษาฯ
33 ชาวช้าง ร่วมใจ ปลูกพืชอาหารช้าง
34 การประชุมคณะกรรมการกองทุนนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด ครั้งที่ 1/ 2558
35 การประชุมขับเคลื่อนปราบปรามการค้างาช้าง
36 คุณกัญจนา ศิลปอาชา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านพักช้างพลายทองใบ
37 บันทึกเทปรายการมดดำออนทีวี ( บอกเล่าเก้าสิบ )
38 การบันทึกเทปรายการ M 150 พลังอาชีพสร้างไทย
39 คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษา
40 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ร่วมกำหนดพื้นที่เพื่อจัดสร้างคอกช้าง พลายทองใบ ภายในศูนย์คชศึกษา
41 ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558
42 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 9
43 ประกาศการรับสมัครช้าง เพื่อเข้าร่วมโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด
44 โครงการตรวจสุขภาพช้าง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
45 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
46 ชาวช้าง ร่วม ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
47 คณะครูและนักเรียน เข้าเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษา
48 พิธีเปิดมหัศจรรย์งานช้างประจำปี 2557
49 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2557
50 คณะสมาคมเม่บ้านมหาดไทย กรมการปกครอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษา
51 การประชุมคณะกรรมการกองทุนนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดครั้งที่ 2 /2557
52 สมาชิกลูกช้างเกิดใหม่ โครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด
53 คณะโรงเรียนเข้าชมการเเสดงช้าง
54 คณะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษา
55 คณะโรงเรียนเข้าชมการเเสดงช้างศูนย์คชศึกษา
56 มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2557
57 กิจกรรม " คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ "
58 ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2557
59 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์ยิงยาสลบระยะไกล
60 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์บันทึกเทปรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์
61 งานวันช้างไทย 88 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน ประจำปี 2557
62 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2557
63 ประชุมคณะกรรมการจัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างประจำปี 2557
64 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
65 ช้างตกลูก สมาชิกใหม่ของโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด
1 2 3 หน้าถัดไป
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
เลือกภาษาเว็บไซต์
Polls
เว็บไซต์ศูนย์คชศึกษาสามารถเข้าถึงได้สะดวก
ศูนย์คชศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
All right reserve@2010